Кои сме ние

Сдружение "Екоресурс и интеграция"" е учредена в началото на 2016г. от инженери и експерти, които имат дългогодишен опит в областта на екологията и опазване на околната среда.


Нашата Мисия

"Екоресурс и интеграция"" (ЕКОРИ) е доброволна, неправителствена организация за общественополезна полза, която се стреми да подобри условията за опазване на околната среда и социалната интеграция на българските граждани.


Управителен съвет

Сдружението "Екоресурс и интеграция" работи с малък екип от професионалисти, осъществявайки дейността си основно в мрежи, като привлича изявени експерти в основните направления на дейността.